Über uns

Bendrovės pagrindinė veikla yra kaldinti Lietuvos Respublikos apyvartines ir kolekcines monetas bei teikti apyvartinių ir kolekcinių monetų gamybos paslaugas užsienio valstybėms, neturinčioms savo nacionalinių kalyklų. Pajamos už suteiktas monetų kaldinimo paslaugas paprastai siekia daugiau kaip 60 proc. visų Bendrovės metinių pajamų.