Transparenz

Kita informacija

2017 m. vasario 8, 14 ir 21 dienomis bendrovėje buvo organizuojami mokymai korupcijos ir korupcijos prevencijos, dovanų, interesų konfliktų ir etikos bei pasitikėjimo ir skaidrumo klausimais, kuriuose dalyvavo ir gavo sertifikatus skaidrumo komisijos nariai bei kiti bendrovės darbuotojai (padalinių vadovai, specialistai). Mokymuose dalyvavo ir sertifikatus gavo iš viso 17 bendrovės darbuotojų.

Skaidrumo komisijos sudėtis

Komisijos pirmininkas – L. e. p. direktorė Aldona Jakutienė., el. paštas lmk@lithuanian-mint.lt

Asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę – gamybos paruošimo skyriaus vadovas Egidijus Stravinskas, el.paštas egidijus.stravinskas@lithuanian-mint.lt

Atitikties pareigūnas – administratorė Vaida Rudenkienė, el.paštas lmk@lithuanian-mint.lt

Bendrovėje yra įdiegti kompleksiniai vidaus kontrolės mechanizmai, skirti stebėti ir nustatyti galimus korupcijos rizikos veiksnius, nuolat vykdoma veiklos kontrolė, tobulinami veiklos procesai.

Informavimas apie galimus pažeidimus

Apie galimus korupcijos ar nesąžiningos veiklos atvejus skatiname pranešti:

Bendrovei – el. paštu pasitikejimolinija@lithuanian-mint.lt arba telefonu +370 611 15 811

Specialiųjų tyrimų tarnybai – el. paštu pranesk@stt.lt, tel. +370 5 2663333 arba palikite pranešimą čia.

Šiais kontaktais gali naudotis tiek darbuotojai, tiek visos suinteresuotosios šalys – telefono numeris ir el. pašto adresas skelbiami viešai interneto svetainėje. Bendrovė įsipareigoja saugoti pranešėjų konfidencialumą.