Aktivitätsberichte | Lithuanian Mint
 • Aktivitätsberichte

  Finansinės ataskaitos


  2021


  2020


  2019


  2018


  2017


  2016


  2015


  2014


  2013


  2012


  2011


  2010

  Informacija apie suteiktas paramas per paskutinius tris finansinius metus:

  2020-2017 m. nebuvo teiktos paramos.

  2016 m. suteikta parama:

  Paramos gavėjas Paramos panaudojimo paskirtis
  Suteikta parama (tūkst. Eurų)
  VŠĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos Paramos gavėjo įstatuose nustatytiems tikslams, uždaviniams ir funkcijoms įgyvendinti 0,3